Geschiedenis

Het gebouw van de nu Voortgezette Gereformeerde Kerk te Noordwolde is gebouwd in 1933. Op de gevelsteen bij de hoofdingang staat: “Eerste steen gelegd door: Mevr. E.C. van Ginhoven-v.d.Ende, 3 November 1933. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Hand. 16:31.” Ds. J.D. van Ginhoven was de eerste dienstdoende predikant van deze gemeente. De gemeente heeft altijd part-time predikanten in dienst gehad. De kerk van Noordwolde is sinds 1 januari 1992 een zelfstandige gemeente. Jarenlang is Noordwolde een wijkkerk geweest van de gereformeerde kerk van Wolvega, met toen al veel eigen bevoegdheden, in de praktijk is er dus weinig veranderd. In april 2004 heeft de gemeente besloten niet op te gaan in de PKN en is een Voortgezette Gereformeerde Kerk geworden. Voorheen besloeg het ressort van deze kerk de dorpen Boyl, Noordwolde, Oosterstreek, Peperga, Steggerda, Vinkega en Zandhuizen en omgeving. Deze regiofunctie is erg belangrijk voor deze gemeente en een wezenlijk deel van haar identiteit. De regiofunctie is sedert 2004 nog versterkt. Heel bescheiden wil deze gemeente proberen concreet gestalte te geven aan wat het betekent om samen “gemeente van Jezus Christus” te zijn. Dit is een geweldig mooie maar moeilijke opdracht. Men is blij en dankbaar met de vele actieve mensen binnen de gemeente die vrijwillig proberen inhoud te geven aan het functioneren van het kerkenwerk.

Predikanten en anderen die de kerk van Noordwolde hebben gediend:

Ds J.D. van Ginhoven (te Vledder) 1930-1946
Kand. H. van Minnen (hulpdiensten) 1936-1937
Kand. H. de Wit (hulpdiensten) 1938-1939
Kand. Jac. Poutsma (hulpdiensten) 1939-1941
Kand. A. Plaatsman (hulpdiensten) 1941-1944
Ds J.H. Baas (evangelisatie-arbeid) 1946-1952
Ds W.C. van Hattem (evangelisatie-arbeid) 1953-1955
Ds G. de Ruiter (evangelisatie-arbeid) 1955-1957
Ds F.H. Kamphuis (hulpdiensten) 1967-1971
Ds H. Scholing (hulpdiensten) 1975-1976
Ds L.M. Beima (evangelisatiearbeid) 1978-1990
Dhr. W. Vlaanderen (Pastoraal assistent) 1994-1996
Ds D. Westerneng (hulpdiensten) 1996-1999
Ds J.D. Cremer (hulpdiensten) 1999-2004
Dhr.G.J.Heinen (kerkelijk werker) 2006-2007